Amaç ve Kapsam

AMAÇ
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (TAÜHFD), temel hukuk alanı ve hukukla ilişkili diğer bilim alanlarında hazırlanan özgün ve bilimsel çalışmaları yayınlayarak uygulama ve öğretiye katkı sağlamak amacındadır. 
 
KAPSAM
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi kapsamında hukuk ve ilişkili diğer bilim alanlarındaki çalışmalara yer verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda Dergi, hukuk ve ilişkili diğer alanlardaki akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe, Almanca veya İngilizce yazılmış makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi gibi bilimsel çalışmalara yer vermektedir. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, çağımızın getirdiği güncel yeniliklerle ilgili kuramsal, metodolojik ve mukayeseli çalışmaları, öncelikli bilimsel inceleme konuları olarak görmektedir. 
 
TAÜHFD yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yazılı ve elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergide yayımlanacak hakemli makaleler, çift kör hakemlik esasına göre hakem incelemesinden geçirilmektedir.