2023 - 1


Sadece içindekiler kısmına erişmek için tıklayınız.

Derginin tam metnine erişmek için tıklayınız.

MAKALELER

Prof. Dr. Hartmut Hamann, Olesya Bulka, LL.M.

"Analytische Konfliktlösung bei Infrastrukturprojekten"
Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.
DOI: 10.59933/tauhfd.1324515


Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN, Av. Esra IŞIKTAŞ

"5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu Kapsamında Temel Esaslar ve Hukuki Sorumluluk"
DOI: 10.59933/tauhfd.1321964


Dr. Derya Nur KAYACAN

"Almanya’da Yardımlı İntihar"
DOI: 10.59933/tauhfd.1324519


Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Batuhan OYAL

"Taşıma Senedi ile Yük Senedine İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Alman Ticaret Kanunu Hükümleriyle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi"
DOI: 10.59933/tauhfd.1324521


Araş. Gör. Esra Bahar KAYA

"Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Doğan Mal Gruplarında Konjonktürel ve Endüstriyel Değer Artışı"
DOI: 10.59933/tauhfd.1324530


Araş. Gör. Mustafa UÇAR

"1998 Tarihli Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün Konu Bakımın- dan Yargı Yetkisine İlişkin Hükümlerinin Kimyasal Silahlar Açısından Yorumlanması"
DOI: 10.59933/tauhfd.1324536


Doç. Dr. Koray DEMİR

"Die gesellschaftsrechtlichen Nebenvereinbarungen"
Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.
DOI: 10.59933/tauhfd.1324539


Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem Onur BAŞAR

"Teknoloji Transferi Sözleşmeleri Örneğinde Götürü Tazminat ve Ceza Koşulu Hükümlerinin Anglo Sakson ve Türk Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi"
DOI: 10.59933/tauhfd.1324550


Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN

"Das türkische Datenschutzrecht im Überblick - Gemeinsamkeiten und wesentliche Unterschiede zur Rl 95/46 Und zur DSGVO in Theorie und Praxis"
Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.
DOI: 10.59933/tauhfd.1324553


Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇINAR

"İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu (TCK m. 250/1)"
DOI: 10.59933/tauhfd.1324555


Doc. Privatdozent Dr. Joachim KRETSCHMER

"„Die Menschenwürde ist unantastbar“ – auch im Gefängnis"
Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.
DOI: 10.59933/tauhfd.1324575


ÇEVİRİLER

Prof. Dr. Wolf-Dietrich Walker "Klimaaktivisten – Die „Letzte Generation“"
Çeviren: Araş. Gör. Gökhan Aykut

"İklim Aktivistleri – “Son Jenerasyon”"


Profesör Dr. Dr. Milan Kuhli "Genehmigte Unterstützung von Völkerrechtsverbrechen? Zur (völker)strafrechtlichen Relevanz von Kriegswaffenexporten"
Çeviren: Çağrı Tuğşat Kemaloğlu, LL.M.

"Uluslararası Suçların İzinli Desteği? Harp Silahları İhracatının (Uluslararası) Ceza Hukuku Açısından Önemi Üzerine Bir İnceleme"