2021-2


Sadece içindekiler kısmına erişmek için tıklayınız.

Derginin tam metnine erişmek için tıklayınız.

MAKALELER

Dr. Esra Demir-Gürsel

"Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’nin 29. Maddesi ve Kendisinden Sonra Gelen Belgelerdeki İzleri: Bireyin Ödevleri ve İnsan Haklarının Sınırları"
 

Doç. Dr. Efe Dırenisa

"İsviçre Medenî Usûl Hukukundaki Zorunlu Uzlaştırma Kurumuna Genel Bir Bakış"
 

Prof. Dr. Zekeriya Kurşat / Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga Özer / Araş. Gör. Gökcen Doğan

"GSM Operatörlerinin Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu"
 

Araş. Gör. Makbule Serra Korkut

"Türk Borçlar Kanunu’nun 158. Maddesinin Medenî Usûl Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi"
 

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yiğit

"Türk Hukukunda ve Alman Hukukunda Uzaktan Çalışmanın Temel Esasları"
 

ÇEVİRİLER

Doç. Dr. Joachim Kretschmer, Das Tatbestandsmerkmal ”Sache” im Strafrecht
Çeviren/ler: Araş. Gör. Kazım Furkan Ağkuş / Araş. Gör. Can Eralp Elibol

"Ceza Hukukunda Suçun Kanuni Unsuru Olarak “Eşya”"
 

Norbert Waszek "Freiheit und Verfassung: Von Hegel zu Gans"
Çeviren: Buğrahan Fertellioğlu

"Özgürlük ve Anayasa: Hegel’den Gans’a"