2022-1


Sadece içindekiler kısmına erişmek için tıklayınız.

Derginin tam metnine erişmek için tıklayınız.

MAKALELER

Doç. Dr. İrfan Akın

"Dijital Gelişmelerin Şirketler Hukuku Üzerindeki Etkisi"


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mert Duygun

"Yeniden Birleşme (Wiedervereinigung) Sonrasında Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ndeki Kamu Görevlilerinin Arındırılmasının (Lustration) İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Açısından Değerlendirilmesi"


Doç. Dr. Efe Dırenisa

"İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı ve Sınırları"


Araş. Gör. Dilara BAYTAROĞLU

"Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Hakkından Feragat"


Dr. Fatih TAHİROĞLU

"Die Sammlung von Tatsachen und Beweismitteln in Verfahren der während des Scheidungsprozesses zu treffenden vorsorglichen Maßnahmen"
Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.
 

Araş. Gör. Gökçen Doğan

Mal Rejimi Sözleşmelerinde Sözleşme Serbestisi ve Sınırları


ÇEVİRİLER

Çeviren: Araş. Gör. Pelin KURŞAT

 

Alman Federal İş Mahkemesi’nin 2 AZR 596/20 No’lu ve 20 Mayıs 2021 Tarihli Kararı

"Kişinin Kimin Önünde ve Hangi Durumda Kıyafetini Çıkaracağına Karar Verme Hakkını Hiçe Sayarak İşyerinde Cinsel Organının Ortaya Çıkarılmasının Genel Eşit Muamele Kanunu’nun (AGG) 3. Maddesi 4. Fıkrası Anlamında Bir Cinsel Davranışı İfade Edip Etmeyeceği Hakkında"


Çeviren: Araş. Gör. Şeyma ZEHİROĞLU
 

Alman Federal Sosyal Mahkemesi’nin B 2 U 28/17 R No’lu ve 27 Kasım 2018 Tarihli Kararı

"Sigorta Kapsamında Kalan Faaliyetin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Evde Bulunan İşyerine (“Home Office”) Ulaşmak İçin Katedilen Yollarda Gerçekleşen Kazanın “İş Kazası” Olup Olmadığı ve İşçinin Evin İçinde Bulunan İşyerlerinde Yasal Kaza Sigortası Korumasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hakkında"