2020-2


Sadece içindekiler kısmına erişmek için tıklayınız.

Derginin tam metnine erişmek için tıklayınız.

MAKALELER

Prof. Dr. Siegfried H. Elsing

"Civil Law v. Common Law: Neue Ansätze in Schiedsordnungen zur Steigerung der Verfahrenseffizienz vor dem Hintergrund der verschiedenen Rechtstraditionen"

Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.


Prof. Dr. Vural Seven / Av. Hilal Tuğba Öksüzoğlu

"Blablacar Platformu Aracılığıyla Yapılan Taşımaların Hukuki Niteliği (Hatır Taşıması ve Otostop Karşılaştırması)"


Prof. Dr. Hans-Joachim Driehaus

"Grundzüge der deutschen Gewerbesteuer"

Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.


Araş. Gör. Lütfullah Yasin Akbulut

"1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Bağımsız ve Tarafsız Mahkemeye Erişim Hakkı Bağlamında Tahkim"


Dr. Ayşegül Küçükdağlı

"Avrupa Birliği, Alman, Türk Hukuklarında Tüketici Modelleri"


Dr. Karen Klein

"Der Haakjöringsköd-Fall und der Grundsatz Falsa Demonstratio Non Nocet"

Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.


Araş. Gör. Didem Birbir Efendioğlu

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bir Analiz: Kamulaştırma Bedelinin Tespiti"


Araş. Gör. Aslı Ekin Yılmaz

"Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK md.280)"


Araş. Gör. Ahmet Çağrı Yıldız

"İmar Planlarında Kamusal Kullanıma Ayrılan Yerlerin Uzun Süre Kamulaştırılmaması Karşısında Alman Hukukundan Bir Çözüm Önerisi: Yükümlülük Davası"


ÇEVİRİLER

Prof. Dr. Brian Leiter "The Radicalism of Legal Positivism"
Çeviren: Dr. Engin Arıkan

"Hukuki Pozitivizmin Radikalliği"


Prof. Dr. Alessandro Baratta "Rechtspositivismus und Gesetzespositivismus: Gedanken zu einer “naturrechtlichen” Apologie des Rechtspositivismus"
Çeviren: Dr. Melike Belkıs Aydın

"Hukuki Pozitivizm ve Kanuni Pozitivizm: Hukuki Pozitivizmin Doğal Hukuksal Savunması Üzerine Düşünceler"