2023 - 2


Sadece içindekiler kısmına erişmek için tıklayınız.

Derginin tam metnine erişmek için tıklayınız.

MAKALELER

Dr. Öğr. Üyesi Vildan PEKSÖZ

"Davalıdır Şerhinin Medenî Usûl Hukuku Bakımından İncelenmesi"
DOI:  10.59933/tauhfd.1411597

 

Araş. Gör. Kemal Efe SAYIN, Araş. Gör. Canberk GÜMÜŞ

"Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Görevlilerinin Grev Hakkı"
DOI: 10.59933/tauhfd.1411610

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇINAR

"Ceza Hukukunda Değerlendirme Hatası"
DOI: 10.59933/tauhfd.1411611

 

Doç. Dr. Efe DIRENİSA

"Spor Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkime İlişkin Güncel Sorunlar ve Gelişmeler"
DOI: 10.59933/tauhfd.1411612

 

Araş. Gör. Dr. Eyüp Kaan DEMİRKIRAN

"1921 Anayasası’nda Meclis Başkanlığı ve Hükûmet Sistemi Problemi Üzerine Analitik Bir İnceleme"
DOI: 10.59933/tauhfd.1411613

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yılmaz Eren

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Sığınma Hakkı: Sığınma Arama Hakkından Sığınma Aramaya Erişim Hakkına"
DOI: 10.59933/tauhfd.1411614

 

Araş. Gör. Kubilay YALÇIN

"Parlamento Seçimlerinde Zorunlu Cinsiyet Kotası Uygulamasının Alman ve Türk Anayasalarına Uygunluğu"
DOI: 10.59933/tauhfd.1411616

 

Doç. Dr. Veysel DİNLER, Araş. Gör. Ezgi Fulya AKKUŞ

"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Yönetime Katılma Hakkı ve Türkiye (Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. İHEB’in 75. Yılında Bir Muhasebe Denemesi)"
DOI: 10.59933/tauhfd.1411617

 

Doç. Dr. Tolga Candan, Dr. Öğr. Üyesi Derya Nur Kayacan

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Hakkında Tutuklama Kararı"
DOI: 10.59933/tauhfd.1411618

 

Prof. Dr. M. Macit KENANOĞLU, Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

"Osmanlı Yargı Sisteminde Gayrimüslim Ruhanî Liderlerin Uyuşmazlık Çözüm Yetkisi ve Günümüz Arabuluculuk Kurumuyla Mukayesesi"


Ass. Prof. Dr. Joachim KRETSCHMER

"Sportstrafrecht – Ein analytischer Blick auf spezielle Straftatbestände im deutschen Strafrecht zum Schutz der „Integrität des Sports“"

Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.


ÇEVİRİLER

"Gesetz zum Schutze der Republik - (Republikschutzgesetz)"
Çeviren: Araş. Gör. Erdi Yetkin

"(Birinci ve İkinci) Cumhuriyetin Korunmasına Dair Kanun"