2021-1


Sadece içindekiler kısmına erişmek için tıklayınız.

Derginin tam metnine erişmek için tıklayınız.

MAKALELER

Dr. Karen Klein

"Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter im deutschen Recht"

Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.
 

Araş. Gör. Kazım Furkan Ağkuş

"Cinsel Suçlarda Hısımlık Sorunu"
 

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yılmaz Eren

"Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat” Üzerine Bir Değerlendirme"
 

Araş. Gör. Esra Aslan

"Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak ve Kişisel Haklara Etkisi"
 

Araş. Gör. S. Ahsen Türkmen

"Offshore Şirketlerin Türk Milletlerarası Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi"


ÇEVİRİLER

Çeviren: Araş. Gör. Halil Alperen Işık

Deutsche Bundesgerichtshof, Urteil vom 18. März 2020 - IV ZR 62/19

"Alman Federal Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin Sorumluluk Sigortacısının Rücû Talebine Uygulanacak Hukuk ve Yabancı Hukukun Muhtevasının Tespitine İlişkin 18.03.2020 Tarih ve IV ZR 62/19 Sayılı Kararı"
 

Çeviren: Araş. Gör. Ahmet Batuhan Oyal

Deutsche Bundesgerichtshof, Urteil vom 22. Juni 2011 - I ZR 108/10

"Alman Federal Yüksek Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’nin 108/10 No’lu ve 22.06.2011 Tarihli Kararı: Ne Taşıyıcı Ne de Gönderen Tarafından Taşıma Sözleşmesi Akdedildiği Anda Öngörülen ve Kontrol Edilen Taşıma Engellerinden Kaynaklı Gecikme Nedeniyle Taşıyıcının Ek Ücret Talep Edip Edemeyeceği Hakkında"