2019-2


Sadece içindekiler kısmına erişmek için tıklayınız.

Derginin tam metnine erişmek için tıklayınız.

MAKALELER

Dr. Esra Yiğit

"İşyeri Devri ve Kamuda Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Kadroya Geçişi Bağlamında İşveren Değişikliğinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi"

 
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c.mult. Michael Martinek

"Was ist Vertriebsrecht? Perspektiven Eines Neuen Rechtsgebiets"

Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.

 
Dr. Murat Sarıkaya

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Tazminat Talepleri Üzerine İnceleme"

 
Doç. Dr. Koray Demir

"Rekabet Hukukunun Hukuk Mahkemeleri Eliyle Uygulanması Önündeki Engeller"

 
Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin

"Toptan Temlikte Teminat ile Teminat Altına Alınan Alacaklar Arasındaki Oransızlık Sorunu"


Dr. Karen Klein

"Compliance in Deutschland-Eine Einführung"

Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.

 
Dr. Tolga Özer

"Eser Sözleşmelerinde Götürü Bedel ve Bu Bedelin Uyarlanması"

 
Doç. Dr. Necat Azarkan / Doç. Dr. Tolga Candan

"Eugh-Urteil vom 19. 12. 2013 – C-209/12: Impuls für die Fortbildung und den Ausbau der gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz der Türkischen Versicherungsnehmer?"

Makalenin geniş Türkçe özeti için tıklayınız.

 
Prof. Dr. H. Özden Özkaya Ferendeci

"Federal Alman Mahkemesi’nin Hâkimin Reddine İlişkin Güncel Kararlarının İncelenmesi"


ÇEVİRİLER

Çeviren: Dr. Berke Özenç

"BVerfGE 69, 315-Brokdorf Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Brokdorf Kararı: Toplanma Özgürlüğünün Kapsamı Üzerine"

 
Çeviren: Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin

"BVerfGE 89, 214-Bürgschaftsverträge Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Kefalet Kararı: Gelir ve Varlıktan Yoksun Aile Mensuplarının Kefil Olduğu Sözleşmelerin İçerik Denetimi Üzerine"