2021-1

Klicken Sie hier, um auf das Inhaltsverzeichnis zuzugreifen.

Klicken Sie hier, um auf den vollständigen Text des Heftes zuzugreifen.

AUFSÄTZE

Dr. Karen Klein

"Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter im deutschen Recht"

Wiss. Mit. Kazım Furkan Ağkuş

"Cinsel Suçlarda Hısımlık Sorunu"

Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

Dr. Esra Yılmaz Eren

"“Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat” Üzerine Bir Değerlendirme"

Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

Wiss. Mit. Esra Aslan

"Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak ve Kişisel Haklara Etkisi"

Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

Wiss. Mit. S. Ahsen Türkmen

"Offshore Şirketlerin Türk Milletlerarası Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi"

Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

ÜBERSETZUNGEN

Übersetzt von: Wiss. Mit. Halil Alperen Işık

Deutsche Bundesgerichtshof, Urteil vom 18. März 2020 - IV ZR 62/19

"Alman Federal Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin Sorumluluk Sigortacısının Rücû Talebine Uygulanacak Hukuk ve Yabancı Hukukun Muhtevasının Tespi- tine İlişkin 18.03.2020 Tarih ve IV ZR 62/19 Sayılı Kararı"

Übersetzt von: Wiss. Mit. Ahmet Batuhan Oyal

Deutsche Bundesgerichtshof, Urteil vom 22. Juni 2011 - I ZR 108/10

"Alman Federal Yüksek Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’nin 108/10 No’lu ve 22.06.2011 Tarihli Kararı: Ne Taşıyıcı Ne de Gönderen Tarafından Taşıma Sözleşmesi Akdedildiği Anda Öngörülen ve Kontrol Edilen Taşıma Engellerinden Kaynaklı Gecikme Nede- niyle Taşıyıcının Ek Ücret Talep Edip Edemeyeceği Hakkında"