2020-2

Klicken Sie hier, um auf das Inhaltsverzeichnis zuzugreifen.

Klicken Sie hier, um auf den vollständigen Text des Heftes zuzugreifen.

AUFSÄTZE

Prof. Dr. Siegfried H. Elsing
          "Civil Law v. Common Law: Neue Ansätze in Schiedsordnungen zur Steigerung der Verfahrenseffizienz vor dem Hintergrund der verschiedenen Rechtstraditionen"

Prof. Dr. Vural Seven / Av. Hilal Tuğba Öksüzoğlu
    "Blablacar Platformu Aracılığıyla Yapılan Taşımaların Hukuki Niteliği (Hatır Taşıması ve Otostop Karşılaştırması)"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

Prof. Dr. Hans-Joachim Driehaus
           "Grundzüge der deutschen Gewerbesteuer"

Araş. Gör. Lütfullah Yasin Akbulut
        "1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Bağımsız ve Tarafsız Mahkemeye Erişim Hakkı Bağlamında Tahkim"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

Dr. Ayşegül Küçükdağlı
           "Avrupa Birliği, Alman, Türk Hukuklarında Tüketici Modelleri"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

Dr. Karen Klein
            "Der Haakjöringsköd-Fall und der Grundsatz Falsa Demonstratio Non Nocet"

Araş. Gör. Didem Birbir Efendioğlu
         "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bir Analiz: Kamulaştırma Bedelinin Tespiti"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

Araş. Gör. Aslı Ekin Yılmaz
           "Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK md.280)"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

Araş. Gör. Ahmet Çağrı Yıldız
         "İmar Planlarında Kamusal Kullanıma Ayrılan Yerlerin Uzun Süre Kamulaştırılmaması Karşısında Alman Hukukundan Bir Çözüm Önerisi: Yükümlülük Davası"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

ÜBERSETZUNGEN

Prof. Dr. Brian Leiter "The Radicalism of Legal Positivism"
Übersetzt von: Dr. Engin Arıkan
          "Hukuki Pozitivizmin Radikalliği"

Prof. Dr. Alessandro Baratta "Rechtspositivismus und Gesetzespositivismus: Gedanken zu einer “naturrechtlichen” Apologie des Rechtspositivismus"
Übersetzt von: Dr. Melike Belkıs Aydın
    "Hukuki Pozitivizm ve Kanuni Pozitivizm: Hukuki Pozitivizmin Doğal Hukuksal Savunması Üzerine Düşünceler"