2019-2

Klicken Sie hier, um auf das Inhaltsverzeichnis zuzugreifen.

Klicken Sie hier, um auf den vollständigen Text des Heftes zuzugreifen.

AUFSÄTZE

Dr. Esra Yiğit
           "İşyeri Devri ve Kamuda Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Kadroya Geçişi Bağlamında İşveren Değişikliğinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.
 
Prof. Dr. Dr. Dr. c.h.mult Michael Martinek
           "Was ist Vertriebsrecht? Perspektiven Eines Neuen Rechtsgebiets"
 
Dr. Murat Sarıkaya
          "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Tazminat Talepleri Üzerine İnceleme"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.
 
Doç. Dr. Koray Demir
           "Rekabet Hukukunun Hukuk Mahkemeleri Eliyle Uygulanması Önündeki Engeller"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.
 
Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin
           "Toptan Temlikte Teminat ile Teminat Altına Alınan Alacaklar Arasındaki Oransızlık Sorunu"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

Dr. Karen Klein
           "Compliance in Deutschland-Eine Einführung"
 
Dr. Tolga Özer
           "Eser Sözleşmelerinde Götürü Bedel ve Bu Bedelin Uyarlanması"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.
 
Doç. Dr. Necat Azarkan / Doç. Dr. Tolga Candan
           "Eugh-Urteil vom 19. 12. 2013 – C-209/12: Impuls für die Fortbildung und den Ausbau der gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz der Türkischen Versicherungsnehmer?"
 
Prof. Dr. H. Özden Özkaya Ferendeci
           "Federal Alman Mahkemesi’nin Hâkimin Reddine İlişkin Güncel Kararlarının İncelenmesi"
Klicken Sie hier für die deutsche Zusammenfassung.

ÜBERSETZUNGEN

Übersetzt von: Dr. Berke Özenç
           "BVerfGE 69, 315-Brokdorf Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Brokdorf Kararı: Toplanma Özgürlüğünün Kapsamı Üzerine"
 
Übersetzt von: Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin
           "BVerfGE 89, 214-Bürgschaftsverträge Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Kefalet Kararı: Gelir ve Varlıktan Yoksun Aile Mensuplarının Kefil Olduğu Sözleşmelerin İçerik Denetimi Üzerine"